Terapeuci
photo
mgr Adrianna Suchocka
Absolwentka Wydziału Fizjoterapii AWF Wrocław więcej

PNF

Rehabilitacja metodą PNF jest przyjazna dziecku. Terapeuta pracując z dzieckiem wykorzystuje silne strony oraz umiejętności dziecka do ponownego nauczenia się utraconych funkcji.
Wykorzystując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji, rehabilitacja metodą PNF przywraca wzorce ruchowe, takie jak: prawidłowe chodzenie, siadanie, wstawania.
Metodę PNF stosujemy u dzieci z wadami układu kostno-stawowego, skoliozami nerwowo-mięśniowymi, z zanikiem mięśni, z uszkodzeniem rdzenia kręgowego lub splotu ramiennego, przepukliną oponowo-rdzeniową oraz u dzieci
z mózgowym porażeniem dziecięcym.