Terapeuci
photo
mgr Adrianna Suchocka
Absolwentka Wydziału Fizjoterapii AWF Wrocław więcej

NDT - BOBATH

Metoda ta stosowana jest z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju. Główne zasady usprawniania według koncepcji

 

NDT-Bobath obejmują:

- wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
- hamowanie nieprawidłowych odruchów
- wyzwalanie , wspomaganie przebiegu i prowadzenie ruchu w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowych ruchów.
- wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu. W usprawnianiu baczną uwagę zwraca się na jakość ruchu, dlatego celem usprawniania jest zawsze osiągnięcie ruchu możliwie najlepszej jakości.
Odpowiednio wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie czy zabawa z dzieckiem z jednej strony przygotowują do zabiegów terapeutycznych, a z drugiej utrwalają ich efekty pozwalając na optymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka.
 
Wskazania do terapii:
- uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
- asymetria ułożeniowa,
- kręcz szyi pochodzenia neurologicznego lub mięśniowego,
- zaburzenia koordynacji psychoruchowej,
- zaburzenia napięcia mięśniowego,
- dzieci przedwcześnie urodzone,
- dzieci obciążone zespołami genetycznymi,
- problemy ortopedyczne